Informacja Naukowa

mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
M / a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 244
pokój 112 / poziom 1 / budynek B

poniedziałek-piątek 9:00 – 15:00

Działalność informacyjna Biblioteki polega na pomocy w pracy indywidualnym czytelnikom, pracownikom naukowym i zespołom badawczym poprzez prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie bibliotecznych zbiorów.

Jednym z głównych działań informacyjnych Biblioteki jest opracowywanie kwerend oraz zestawień tematycznych i bibliograficznych napływających do Biblioteki z całego świata zarówno od instytucji jak i od osób prywatnych.
Kwerenda to pytanie skierowane do działu informacji naukowej wymagające dłuższych poszukiwań w katalogach, bibliografii i innych pomocach informacyjnych.

W działalności informacyjnej sięgamy często do:

  • zasobów innych bibliotek Gdańska
  • zasobów bibliotek muzycznych w Polsce
  • źródeł zagranicznych

Zachęcamy również do korzystania z zakładek: Pracuj online! oraz Kolekcje online.