Nowe godziny otwarcia Biblioteki w soboty zjazdowe

Informujemy, że w soboty zjadowe obowiązują nowe godziny otwarcia Biblioteki. Prosimy o zapoznanie się z poniższym planem:

WYPOŻYCZALNIA
pokój 114 / poziom 1 / budynek B
poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00
sobota zjazdowa 9:00 – 14:00

FONOTEKA
pokój 119 / poziom 1 / budynek B
poniedziałek – piątek 9:00-15:00

CZYTELNIA
pokój 112 / poziom 1 / budynek B
poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek, środa 9:00 – 18:00
czwartek, piątek 9:00 – 15:00
sobota zjazdowa 9:00 – 14:00

Godziny otwarcia Biblioteki w okresie świątecznym

Prosimy o zapoznanie się ze świątecznym planem pracy naszej Biblioteki:

CZYTELNIA IM. IRENY CZARNECKIEJ
pokój 112 / poziom 1 / budynek B (żółty)
18-22 grudnia 9:00-15:00
27-29 grudnia i 2 stycznia NIECZYNNE
3-5 stycznia 9:00-15:00

FONOTEKA
pokój 119 / poziom 1 / budynek B (żółty)
18-22 grudnia 9:00-15:00
27-29 grudnia i 2 stycznia NIECZYNNE
3-5 stycznia 9:00-15:00

WYPOŻYCZALNIA
pokój 114 / poziom 1 / budynek B (żółty)
18-22 grudnia 9:00-14:00
27-29 grudnia i 2 stycznia NIECZYNNE
3-5 stycznia 9:00-14:00

Godziny otwarcia Biblioteki w roku akademickim 2023/2024

CZYTELNIA IM. IRENY CZARNECKIEJ
pokój 112 / poziom 1 / budynek B (żółty)

poniedziałek / 9:00 – 15:00
wtorek, środa / 9:00 – 18:00
czwartek, piątek / 9:00 – 15:00
sobota zjazdowa / 12:00 – 15:00


FONOTEKA
pokój 119 / poziom 1 / budynek B (żółty)

poniedziałek-piątek / 9:00 – 15:00


WYPOŻYCZALNIA
pokój 114 / poziom 1 / budynek B (żółty)

poniedziałek-piątek / 9:00 – 14:00
sobota zjazdowa / 12:00 – 15:00

Aplikacja mobilna EBSCO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami o aplikacji mobilnej EBSCO, która ułatwia użytkownikom dostęp do zasobów EBSCO z urządzeń mobilnych, w dowolym czasie oraz lokalizacji.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium poświęconego aplikacji mobilnej EBSCO, podczas którego p. Urszula Nowicka przedstawiła, jak użytkownicy dzięki aplikacji mobilnej mogą dotrzeć do zasobów EBSCO dostępnych dla Państwa instytucji. Nagranie ze szkolenia: Aplikacja mobilna EBSCO.

Aplikacja EBSCO jest dostępna na urządzenia iOS i Android do pobrania ze sklepu iTunes App Store i Google Play

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej EBSCO użytkownicy będą poproszeni o zalogowanie się do platformy EBSCO. W przypadku wszelkich pytań o dane do logowania EBSCO, prosimy o kontakt: m.walkusz@amuz.gda.pl.

Od 13 lutego opłaty w Bibliotece

Szanowni Czytelnicy!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 90/2022, od 13 lutego 2023 r. za nieterminowe zwrócenie wypożyczonych lub udostępnionych materiałów bibliotecznych będzie naliczana opłata:

  • 0,50 zł za każdy rozpoczęty dzień od ostatecznej daty zwrotu materiałów udostępnionych przez Wypożyczalnię (Magazyn), za każdy egzemplarz oddzielnie;
  • 10 zł za każdy rozpoczęty dzień od ostatecznej daty zwrotu materiałów udostępnionych w Czytelni lub Fonotece, za każdy egzemplarz oddzielnie.

Zachęcamy do rozliczenia się z Biblioteką i uniknięcia opłat!

Zakończona realizacja projektu MEiN

Zakończyliśmy realizację projektu
„Renowacja, digitalizacja oraz udostępnienie online
51 afiszy koncertowych z lat 1979-2013”
w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki
w module Wsparcie dla bibliotek naukowych. Całkowita wartość projektu: 26 800,00 zł. Kwota dofinansowania: 24 120,00 zł

Z radością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Społeczna odpowiedzialność Nauki”!

Pierwszym celem tego zadania było odnowienie i zabezpieczenie oryginałów afiszy koncertowych z lat 1979-2013 przed dalszym niszczeniem głównie dzięki działaniom konserwatorskim oraz digitalizacyjnym, ale także poprzez zakup ochronnych teczek oraz specjalistycznych szaf.

Afisze były dotąd przechowywane w zwykłych, niedostosowanych szufladach, bez obwolut ochronnych. Fot. Marta Walkusz
Afisze przeznaczone do projektu zyskały bezkwasowe, usztywniające teczki, dzięki czemu nie niszczeją oraz są odizolowane jeden od drugiego. Łatwiej je też wyjąć w razie potrzeby bez ryzyka podarcia. Fot. Marta Walkusz
Fot. Marta Walkusz
W obrębie działań konserwacyjnych afisze zostały podklejone specjalną warstwą usztywniająco-ochronną. Fot. Marta Walkusz
Wiele ubytków w papierze udało się uzupełnić. Fot. Marta Walkusz
Dzięki realizacji projektu afisz jest opakowany w ochronną obwolutę i odizolowany od innych afiszy. Fot. Marta Walkusz

Drugim i najważniejszym celem projektu było jednak upowszechnienie afiszy online jako dokumentów życia muzycznego służących do prowadzenia badań naukowych nad życiem artystycznym regionu. Dzięki uprzejmości Oddziału Digitalizacji Zbiorów Uniwersytetu Gdańskiego, afisze zostały zeskanowane. Następnie zostały opracowane w katalogu centralnym NUKAT, w dalszej kolejności w katalogu lokalnym aMuz, i potem udostępnione w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

To nasz pierwszy projekt, tym bardziej cieszymy się, że został w pełni zrealizowany!