Kontakt

Biblioteka Główna
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
pokoje 112-119 / poziom 1 / budynek B (żółty)

Informacja telefoniczna: 58 3009 243
(dni powszednie 9:00-15:00)

Zamawianie książek i nut w katalogu:
http://katalog.amuz.gda.pl

Rejestracja wizyt w bibliotece
oraz pomoc w uzyskaniu materiałów
niezbędnych do nauki i dydaktyki:

bibliotekarze@amuz.gda.pl

Dyrektor
kustosz dypl. dr Marta Walkusz
 
M / m.walkusz@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 241
pokój 117 / poziom 1 / budynek B


Informacja naukowa
M / bibliotekarze@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243


Wypożyczalnia
mł. bibliotekarz mgr Katarzyna Kliczewska

M / bibliotekarze@amuz.gda.pl
M / k.kliczewska@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 243
pokój 114 / poziom 1 / budynek B

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
kustosz mgr Dorota Stefaniak

M / d.stefaniak@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

Wypożyczalnia (magazyn)
T / (+48 58) 3009 249
pokój 9 / poziom 0 / budynek B


Czytelnia
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak (urlop)

M / bibliotekarze@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 244
pokój 112 / poziom 1 / budynek B


Fonoteka
mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko

M / bibliotekarze@amuz.gda.pl
M / a.litwinienko@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 246
pokój 119 / poziom 1 / budynek B

st. bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
M / bibliotekarze@amuz.gda.pl
M / p.nodzak@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 242
pokój 119 / poziom 1 / budynek B


Gromadzenie i ewidencja zbiorów
kustosz mgr Dorota Stefaniak

M / d.stefaniak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

st. bibliotekarz mgr Dorota Witkowska
M / d.witkowska@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

st. bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
M / p.nodzak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 242
pokój 119 / poziom 1 / budynek B

mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
M / a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 244
pokój 112 / poziom 1 / budynek B

mł. bibliotekarz mgr Katarzyna Kliczewska
M / k.kliczewska@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 114 / poziom 1 / budynek B

mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko
M / a.litwinienko@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 246
pokój 119 / poziom 1 / budynek B


Katalogowanie zbiorów
kustosz dypl. dr Marta Walkusz
M / m.walkusz@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 241
pokój 117 / poziom 1 / budynek B

kustosz mgr Faustyna Michałowska
M / f.michalowska@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

kustosz mgr Dorota Stefaniak
M / d.stefaniak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak (urlop)
M / a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 244
pokój 112 / poziom 1 / budynek B

mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko
M / a.litwinienko@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 246
pokój 119 / poziom 1 / budynek B


Gromadzenie i katalogowanie archiwaliów
st. bibliotekarz mgr Dorota Witkowska
M / d.witkowska@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B

Organizacja wystaw
kustosz mgr Faustyna Michałowska
M /
f.michalowska@amuz.gda.pl
T / (+48 58) 3009 243
pokój 116 / poziom 1 / budynek B