Jak wypożyczać?

Aby wypożyczyć dzieło do domu, należy uprzednio zamówić je online korzystając z katalogu internetowego:

 1. Wejdź do Katalogu i zaloguj się na swoim koncie
 2. Kliknij „Konto czytelnika” na górze ekranu
  – Nr karty: 560000**** (dla czytelników, którzy posiadali książeczkowe legitymacje studenckie: 560100****)
  (gwiazdki oznaczają numer albumu zgodnie z legitymacją studencką lub numer karty bibliotecznej)
   – Hasło: *********** (domyślnie: PESEL lub Seria i numer dowodu osobistego)
 • należy znaleźć interesującą pozycję i złożyć elektroniczne zamówienie (szukana pozycja musi mieć lokalizację Ak.Muz. – Magazyn)
 • po zakończeniu zamawiania należy sprawdzać status zamówionych książek/nut w zakładce „Podsumowanie”. Gdy pozycja będzie gotowa do odbioru, należy odebrać ją osobiście w ciągu 7 dni w godzinach pracy Wypożyczalni (po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane)
 • Magazyn realizuje zamówienia najpóźniej do 15 minut przed zamknięciem Wypożyczalni; po tym czasie odbiór będzie możliwy następnego dnia

Łączna ilość dzieł wypożyczonych nie może przekraczać:

 • dla studentów i pracowników 20 pozycji
 • dla pozostałych czytelników – 5 pozycji

Dzieła wypożycza się:

 • studentom na 6 miesięcy
 • pracownikom na 1 rok
 • innym czytelnikom na 1 miesiąc
 • każdy czytelnik może 1 raz samodzielnie prolongować wypożyczone pozycje (online, w koncie)
 • przetrzymanie pozycji skutkuje zablokowaniem konta do czasu wyjaśnienia sytuacji
 • materiał orkiestrowy wypożycza się tylko osobom do tego uprawnionym

Należy bezwzględnie dbać o wypożyczone pozycje; nie gubić ich i nie niszczyć!

§ 18 Regulaminu korzystania z systemu
biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej
Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia materiałów bibliotecznych nie zgłoszone przy ich wypożyczaniu, a stwierdzone przy zwrocie.

Jeżeli przydarzy się zagubienie lub zdekompletowanie książki lub nut, czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczne dzieło lub inne wydanie zagubionego dzieła zaakceptowane przez pracownika Wypożyczalni.
Niedopuszczalne jest również sporządzanie wszelkich notatek, takie zniszczenie wymaga odkupienia identycznego egzemplarza.