Autor: Marta Walkusz

Archiwalia, ikonografia i muzealia

Od wielu lat zbiory naszej Biblioteki wzbogacane są darami pochodzącymi z rozmaitych spuścizn artystów, pedagogów związanych z Pomorzem Gdańskim, Trójmiastem, czy Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
W 2017 r. st. bibliotekarz Dorota Witkowska rozpoczęła regularną selekcję oraz ewidencję tych wpływów. Zarejestrowany dotychczas zbiór liczy ogółem 570 jednostek (stan na 31 stycznia 2021).

Stosik teczek i zeszytów


Ze względu na rodzaj dokumentów p. Dorota podzieliła zasób na dwie kategorie: archiwalia oraz muzealia.
W skład archiwaliów wchodzą wszelkiego rodzaju dokumenty biograficzne, korespondencja, materiały pracy twórczej (nutowe i piśmiennicze, zarówno rękopisy, maszynopisy na prawach rękopisu, druki)…

Poświadczenie obywatelstwa dla Leona Niewiadomskiego
List gratulacyjny dla Władysława Walentynowicza

…wycinki prasowe, druki ulotne oraz ikonografia (zdjęcia rodzinne i zdjęcia dokumentujące życie artystyczne).


Do muzealiów pani Dorota zaliczyła odznaki i odznaczenia państwowe, medale okolicznościowe oraz statuetki pamiątkowe i konkursowe.

W grudniu 2020 r. Biblioteka Główna oraz Archiwum Akademii Muzycznej w Gdańsku przystąpiło do programu archiwalnego ZoSIA celem publikowania materiałów archiwalnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym i umożliwienia przeszukiwania swoich zasobów poprzez wyszukiwarkę szukajwarchiwach.pl. Wciąż trwają prace nad profilem Biblioteki, wkrótce pojawią się tam nasze pierwsze zbiory!

W czasie zamknięcia Biblioteki z powodu zagrożenia epidemiologicznego skanowanie naszych zbiorów odbywało się w domu, często w towarzystwie domowników 😉
Nauka zdalna

Biblioteka w czasie epidemii

Po długiej przerwie Biblioteka Główna wznawia swoją działalność.
Od 5 października zapraszamy w naszych dawnych, stałych godzinach!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o przestrzeganie zaleceń zawartych w
Zarządzeniu Rektora nr 101/2020.

Do godz. 15:00, najpóźniej 1 dzień roboczy przed wizytą w wybranym dziale Biblioteki zarejestruj się mailowo na adres
bibliotekarze@amuz.gda.pl.