Biblioteka w czasie epidemii

Aktualizacja 11 stycznia: Informujemy, że Biblioteka Główna jest czynna:
Czytelnia: 9:00 – 15:30, soboty zjazdowe 9:00 – 14:00
Wypożyczalnia: 9:00 – 14:00, czwartki 11:00 – 15:30, soboty zjazdowe 9:00 – 14:00
Fonoteka: 9:00 – 15:00, soboty zjazdowe 9:00 – 14:00


Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem zawartych w Zarządzeniu Rektora nr 101/2020.

Obostrzenia antywirusowe w pigułce:

  • wizytę w Bibliotece Głównej należy zgłosić najpóźniej 1 dzień roboczy wcześniej, do godz. 15:00, pisząc e-mail na adres bibliotekarze@amuz.gda.pl;
  • niepojawienie się w wyznaczonym terminie skutkuje ponowieniem procesu rejestracji.

Chcesz coś wypożyczyć?

Chcesz skorzystać z Czytelni lub Fonoteki?

  • napisz na bibliotekarze@amuz.gda.pl – podaj imię, nazwisko i nr albumu oraz datę i szacunkowy czas trwania wizyty, a także listę pozycji z których chcesz skorzystać (wraz z sygnaturami);
  • czekaj na maila z potwierdzeniem wizyty.

Chcesz zwrócić nuty/książki/nagrania?