Pomagamy w nauce!

Nauka zdalna

Wobec przedłużającego się okresu stanu epidemii bibliotekarze Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oferują swoją pomoc w pozyskiwaniu materiałów niezbędnych do pracy naukowej i dydaktycznej.

Na życzenie naszego Czytelnika zeskanujemy albo sfotografujemy FRAGMENT dzieła muzycznego, książki, bądź artykułu. Czas wykonania zależy od rozmiaru zamówienia.
UWAGA! Nie udostępniamy prac dyplomowych!

Pobierzemy również pożądany artykuł z subskrybowanej przez Bibliotekę bazy online (JSTOR Music, Oxford Music Online, czasopismo „Wychowanie Muzyczne”)

Prośbę o udostępnienie potrzebnego materiału prosimy kierować mailowo na adres bibliotekarze@amuz.gda.pl, koniecznie z podaniem sygnatury pozycji bibliotecznej.

Hasła do baz online udostępnia wyłącznie Dyrektor Biblioteki, proszę pisać e-maila na adres: m.walkusz@amuz.gda.pl.